Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie

ul. Człuchowska 8, 77-320 Przechlewo

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://przechlewo.naszabiblioteka.com/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

niektóre zdjęcia mogą nie mieć opisu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krystian Guzek,, adres poczty elektronicznej biblioteka@przechlewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 722 12 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie mieści się przy ulicy Człuchowskiej 8 77-320 Przechlewo

 

Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla użytkowników z wydzielonym, jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Wypożyczalnia, Sala Regionalna, Kino, Salonik Prasowy, Kuchnia znajduje się na parterze budynku, natomiast. Czytelnia Naukowa, Sala Komputerowa, Gabinet Dyrektora - na I piętrze. Antresola -II piętro
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Dom Kultury Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie mieści się przy ulicy Młyńskiej 11 77-320 Przechlewo

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala widowiskowa i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla użytkowników z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Świetlica w Dąbrowie nr 12 Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Świetlica w Sąpolnie nr 21a Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Świetlica w Nowej Wsi nr 55a Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Świetlica w Szczytnie nr 11 Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Świetlica w Płaszczycy Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje

Liczba wyświetleń: 414
Utworzono dnia: 26.03.2021

Historia publikacji

  • 26.03.2021 13:12, Interefekt
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności